Blog

Wakacje kredytowe

Szybko rosnące raty kredytów mieszkaniowych stały się problemem dla wielu kredytobiorców. Nie lada wyzwaniem okazuje się zarządzanie prywatnym budżetem, gdy odsetki kredytowe wzrosły często o ponad tysiąc złotych miesięcznie. Naprzeciw tym trudnościom wyszedł rząd, wprowadzając wakacje kredytowe. Dzięki nim kredytobiorca będzie mógł odroczyć spłatę ośmiu rat do końca nadchodzącego roku.

Wakacje Kredytowe - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Zdjęcie w tle - Plaża

Jak działają wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe pozwolą kredytobiorcom na odroczenie płatności wybranych rat. Raty te zostaną przesunięte w czasie na koniec okresu kredytowania. Najprościej można to ująć jako przeniesienie spłaty wybranych rat na okres po zaplanowanej ostatniej racie. Dotyczy to zarówno części odsetkowej, jak również kapitałowej. Rozwiązanie to nie będzie generowało dodatkowych kosztów kredytu. Kredytobiorcy będą mogli wybrać po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku oraz po jednym miesiącu każdego kwartału 2023 roku.

Aby przedstawić mechanizm wakacji kredytowych, przyjrzyjmy się kredytowi hipotecznemu zawartemu na okres 10 lat, czyli 120 miesięcy. Załóżmy, że pierwszą ratę kredytobiorca zapłacił w styczniu 2022 roku.

Zgodnie z ustawą, kredytobiorca w trzecim i czwartym kwartale obecnego roku będzie mógł wybrać po dwa miesiące, w których nie spłaci rat, a także po jednym miesiącu w każdym z kwartałów nadchodzącego roku. Przykładowo może zdecydować, że ominie płatność w sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie w 2022 roku oraz w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku 2023 roku. Tym samym odroczy płatność ośmiu wybranych rat kredytu. Zobowiązania te będzie musiał uregulować po zakończeniu pierwotnego okresu kredytowania, czyli po grudniu 2031 roku.

Na grafice poniżej widoczny jest przykład przeniesienia rat z sierpnia i września (kolejno 8. i 9. raty w przykładowym kredycie). Raty te powinny zostać uregulowane w 121. i 122. miesiącu okresu kredytowego. Jeżeli pierwotnie ostatnia rata miała zostać wpłacona w grudniu 2031 roku, po przesunięciu tych dwóch rat, dojdzie konieczność spłaty rat kredytu w styczniu oraz lutym 2032 roku. Podsumowując, kredytobiorca nie zapłaci rat w sierpniu i wrześniu 2022 roku, a obowiązek ten przesunie się na styczeń oraz luty 2032 roku.

Wakacje Kredytowe - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Infografika
Co To Jest Home Staging - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Zdjęcie w tle - Kalkulacja

Czy warto wnioskować o wakacje kredytowe i czy to się w ogóle opłaca

Ideą przyświecającą rządowi podczas wprowadzania ustawy o wakacjach kredytowych była chęć wsparcia osób, którym gwałtowny wzrost rat kredytów znacznie ograniczył zasoby finansowe. Rozwiązanie to stało się jednak atrakcyjnym mechanizmem dla wszystkich kredytobiorców. Rozważając wnioskowanie o wakacje kredytowe, warto zwrócić uwagę na dwa czynniki wpływające na atrakcyjność tego rozwiązania – inflację oraz możliwość wniesienia nadpłaty kredytu.

  • Inflacja oznacza powszechny wzrost cen. Pieniądze wraz z upływającym czasem tracą swoją wartość. Najprościej rzecz ujmując, za to, co obecnie kupiliśmy za 100 złotych, rok temu zapłacilibyśmy, przykładowo, raptem 90 złotych. Zatem suma pieniędzy wydana obecnie będzie miała dla nas większe znaczenie, niż ta sama kwota wydana za rok, pięć czy dziesięć lat. Po prostu dziś za tę kwotę możemy kupić więcej niż będziemy mogli kupić w przyszłości. Zatem rata kredytu zapłacona za kilka lat mniej nas „zaboli” niż ta sama rata zapłacona obecnie, bo po prostu będzie mniej warta.
  • Nadpłata – wiele banków oferuje możliwość darmowej nadpłaty kredytu. O tym, dlaczego warto rozważyć nadpłatę przeczytasz już wkrótce w osobnym artykule, ale tutaj pokrótce wskazujemy na podstawowe korzyści. Rata kredytu składa się z części kapitałowej, która zmniejsza nasze zadłużenie w danym banku, oraz odsetkowej, która jest przychodem banku za udostępnienie pieniędzy. Wysokość drugiej zależy od kwoty pozostałej do spłaty. Zatem im szybciej będziemy spłacać kredyt, tym mniejsze koszty poniesiemy. W zależności od sytuacji, w której się znajdujemy i stosunku kwoty pozostałej do spłaty, może się okazać, że nawet nadpłata o równowartości kilkumiesięcznej raty poskutkuje skróceniem okresu kredytowania o kilkadziesiąt miesięcy.

Jak zatem można wykorzystać tę zależność w kontekście wakacji kredytowych? Odroczenie ośmiu rat rzeczywiście będzie oznaczało wydłużenie okresu kredytowania o osiem miesięcy, jednak docelowo środki z tych „niezapłaconych rat” możemy wpłacić jako nadpłatę. W przeciwieństwie do regularnej raty, która zawiera również ratę odsetkową, nadpłata skutkować będzie wyłącznie zmniejszeniem kwoty pozostałej do spłaty. W rezultacie może okazać się, że wydłużony o osiem miesięcy okres kredytowania może docelowo być nawet krótszy niż pierwotny, określony umową kredytową. Podsumowując, mechanizm ten pozwala skrócić okres kredytowania oraz zmniejszyć koszt kredytu, stanowiący opłatę dla banku za udzielenie nam kredytu.

Wakacje Kredytowe - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Nadpłata

Wracając do wcześniejszego przykładu, stosując nadpłatę o wartości przesuniętych dwóch rat, kredytobiorca może skrócić okres kredytowania o kilka miesięcy. Dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu, możliwe będzie skrócenie okresu kredytowania oraz zmniejszenie kosztów kredytu.

Czy wakacje kredytowe mają wady? Na etapie projektu ustawy pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących wpisów w Biurze Informacji Kredytowej. Mając w pamięci doświadczenia z 2020 roku i początku pandemii, zasadne stały się pytania, czy przez wakacje kredytowe nie spadnie nasza zdolność kredytowa. Zgodnie ze stanowiskiem BIK, skorzystanie z wakacji kredytowych nie będzie miało wpływu na nasz scoring kredytowy (ocenę wiarygodności w spłacie zobowiązania).

Z drugiej jednak strony, banki będą miały dostęp do informacji, że kredytobiorca skorzystał z wakacji kredytowych. Może to więc pogorszyć możliwość uzyskania kredytu, ponieważ – z perspektywy banku – korzystanie z wakacji kredytowych oznacza problemy z płynnością finansową (taka jest idea ustawy). Wobec tego, mając w perspektywie nadchodzących miesięcy plan na zaciągnięcie kolejnego kredytu (w tym np. zakupy na raty), warto rozważyć potencjalne korzyści ze skorzystania z wakacji kredytowych względem potencjalnych utrudnień przy uzyskaniu nowego kredytu.

Dlaczego potrzebujesz agenta nieruchomości - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Zdjęcie w tle - Przedstawiciel

Kto może skorzystać

Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, których umowy kredytowe zostały zawarte przed 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania nie wypada w ciągu nadchodzących miesięcy. Ponadto rozwiązanie to dotyczy tylko kredytów zaciągniętych w polskiej walucie na własne potrzeby mieszkaniowe.

Wakacje Kredytowe - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Zdjęcie w tle - Kalendarz

Kiedy wakacje kredytowe wejdą w życie

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od momentu podpisania. Oznacza to, że wnioski o wakacje kredytowe można składać od 29 lipca 2022. Czy przełoży się to na tylko jeden dzień, by możliwe było uniknięcie spłaty sierpniowej raty? Większość banków potwierdziło, że wystarczy, by wniosek został złożony przed płatnością sierpniowej raty. Informację o tym terminie można sprawdzić w umowie kredytowej. Jeżeli kredytobiorca ma zapadalność (obowiązek opłaty) raty w 10. dniu miesiąca, pozostanie mu ponad 10 dni na złożenie wniosku.
Formularz - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Zdjęcie w tle

Jak złożyć wniosek o udzielenie wakacji kredytowych

Złożenie wniosku o udzielenie wakacji kredytowych może odbyć się w tradycyjnej, papierowej formie lub drogą elektroniczną. Część banków udostępnia taką możliwość za pomocą ich systemów bankowości elektronicznej. Należy zwrócić jednak uwagę, by skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych, a nie stałej oferty banku, która może wiązać się z opłatą za skorzystanie z takiej usługi.

Wniosek powinien zawierać informację o okresie zawieszenia spłaty kredytu, wskazanie danych związanych z umową (dane kredytobiorcy, numer umowy kredytowej), a także oświadczenie, że dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Konieczne jest zawarcie klauzuli: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. O szczegóły i wzór takiego wniosku warto zapytać np. na infolinii banku, w którym uzyskaliśmy kredyt.

Warto podkreślić, że wnioski o wakacje kredytowe dotyczą poszczególnych kwartałów. Zatem nie można wnioskować o udzielenie wakacji kredytowych na okres ośmiu miesięcy w 2023 roku. Jeżeli kredytobiorca przegapi termin wniosku o odroczenie raty w danym kwartale, utraci możliwość przesunięcia w tym okresie.

Zaobserwuj nasze social media i bądź na bieżąco z Homely Estates, a nie przeoczysz kolejnych wpisów na blogu!