Blog

Podatek od najmu nieruchomości od 2023 roku

Nadchodzący początek roku wiązać się będzie ze zmianą systemu opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości. Jaki podatek od najmu nieruchomości będzie obowiązywał od początku 2023 roku? Sprawdź jak i do kiedy zapłacić podatek od przychodów z najmu nieruchomości.
Wakacje Kredytowe - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Zdjęcie w tle - Kalendarz

Rozliczenie najmu w 2022 roku - okres przejściowy

Wraz ze zmianą zasad rozliczenia podatku od najmu mieszkania ustawodawca określił okres przejściowy, który zakłada, że w 2022 roku wynajmujący mogą korzystać z dotychczasowych zasad opodatkowania. Oznacza to, że podatnik może wybierać pomiędzy dwoma wariantami opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pierwszy sposób opodatkowania tych przychodów jest korzystny zwłaszcza dla osób, które ponoszą wysokie koszty związane z uzyskaniem przychodu z najmu nieruchomości. Metoda ta pozwala odliczyć od przychodu koszty takie, jak wydatki na wykończenie czy remont danej nieruchomości, odsetki od kredytu hipotecznego czy amortyzację, a nawet czynsz administracyjny. Dochody nieprzekraczające wartości 120 tys. zł podlegają 12% podatkowi, natomiast wyższe rozliczane są 32% podatkiem.

Ryczałt jest rozliczeniem prostszym, liczonym wyłącznie od przychodu bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu i niezaliczającym się do kwoty wolnej od podatku. Obliczany jest na podstawie niższej, 8,5% stawki dla przychodów do 100 000 zł oraz 12,5% dla wyższych przychodów.

Podatek - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Zdjęcie w tle

Jaki podatek za najem mieszkania zapłacimy od 2023 roku?

Wraz z początkiem 2023 roku każdy najem niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą podlegać będzie rozliczeniu podatku od przychodów z najmu nieruchomości w ramach ryczałtu. Oznacza to brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Kiedy należy rozliczyć podatek od najmu mieszkania?

Przychód z najmu prywatnego powstaje w momencie, gdy pieniądze trafiają do wynajmującego. Zatem w przypadku najemców opłacających czynsz “z góry” na nadchodzący miesiąc, przychód za styczeń 2023 będzie trzeba rozliczyć w grudniu roku poprzedzającego, czyli w miesiącu, gdy wynajmujący otrzyma pieniądze.

Gdzie i do kiedy należy opłacić podatek od przychodów z najmu nieruchomości?

Podatek od przychodów z najmu nieruchomości powinien być uregulowany do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym pojawił się przychód. Do opłacenia tego podatku wynajmujący korzystają z mikrorachunku podatkowego.

Mikrorachunek jest numerem konta generowanym indywidualnie dla każdego podatnika na podstawie jego numeru PESEL lub NIP (jeżeli podatnik jest przedsiębiorcą). Generator mikrorachunków można znaleźć na rządowej stronie dostępnej po kliknięciu w ten LINK.

Zaobserwuj nasze social media i bądź na bieżąco z Homely Estates, a nie przeoczysz kolejnych wpisów na blogu!