Blog

Co trzeba zrobić po zakupie nieruchomości?

Kupno mieszkania to poważna decyzja i szczególny moment w życiu. To wyjątkowe wydarzenie związane jest ze sporą dozą ekscytacji i radości, jednak zanim możliwe będzie poczucie się “jak u siebie”, należy pamiętać o kilku obowiązkach. Warto poznać formalności po nabyciu nieruchomości i dodatkowe koszty związane z zakupem mieszkania.

Taksa notarialna

Aby dokonać przeniesienia prawa do lokalu przy zakupie nieruchomości niezbędna jest wizyta u notariusza. Jakie wydatki są związane z przygotowaniem aktu notarialnego? Na początku trzeba uregulować tak zwaną taksę notarialną, czyli wynagrodzenie notariusza, oraz 23-procentowy podatek VAT od tej usługi.

Sprawdź w kalkulatorze, ile będzie Cię to kosztować.

Maksymalna wysokość taksy notarialnej jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kupując mieszkanie z rynku wtórnego nabywca z reguły musi opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu nabycia nieruchomości. Świadczenie to jest wyliczane przez notariusza i wynosi 2% wartości, jaką zapłacono za lokal. Notariusz zgłasza również fakt kupna mieszkania do Urzędu Skarbowego i przekazuje od razu opłatę za ten podatek. Warto przy tym zaznaczyć, że ciężar zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa wyłącznie na stronie kupującej.

Sprawdź w kalkulatorze poniżej ile wyniesie podatek za nabyty przez Ciebie lokal.

Podatek - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Zdjęcie w tle

Odbiór mieszkania

Po wpłynięciu środków na konto sprzedającego (co może zająć nawet kilka dni roboczych) przychodzi pora na przekazanie mieszkania. Powinno być ono doprowadzone do stanu, na jaki umówiły się strony w momencie zawarcia umowy. Odbiór mieszkania powinien zostać zakończony sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Jako biuro nieruchomości Homely Estates, gwarantujemy bezpieczeństwo tej czynności i przygotowujemy dokument, w którym znajduje się zapis o aktualnym stanie liczników i ewentualne uwagi dotyczące stanu mieszkania. Podpisany protokół oznacza moment na przekazanie kluczy do mieszkania, piwnicy, garażu etc.
Klucze w drzwiach - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Zdjęcie w tle

Formularz IN-1

Każdy, kto nabył nieruchomość jest zobligowany do zgłoszenia tego faktu odpowiedniemu organowi podatkowemu. Zgłoszenia tego dokonuje się za pomocą specjalnego urzędowego formularza (IN-1). Wzór formularza można znaleźć na stronie urzędu gminy (lub miasta) właściwego względem lokalizacji nabytej nieruchomości. Każdy urząd ma własny wzór takiej informacji. Formularz należy wypełnić i złożyć w terminie 14 dni od dnia nabycia nieruchomości. Brak prawidłowego zgłoszenia skutkuje nałożeniem kary grzywny.
Zgłoszenia nabycia nieruchomości można dokonać na różne sposoby:
  • osobiście w urzędzie,
  • za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego,
  • drogą elektroniczną.
Na podstawie złożonej informacji o zakupie nieruchomości właściwy organ podatkowy wyznacza wysokość podatku od nieruchomości. Następnie informuje podatnika przesyłając stosowny dokument za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. W decyzji powinny być zawarte informacje o wysokości podatku od nieruchomości oraz terminie w jakim należy ten podatek opłacić.
W przypadku spółdzielczych własnościowych oraz lokatorskich praw do lokali, to spółdzielnia płaci podatek od nieruchomości. Podatek ten zostaje przeniesiony na lokatorów przez spółdzielnię w postaci czynszu administracyjnego. W praktyce oznacza to dla kupujących brak obowiązku samodzielnego opłacania podatku od nieruchomości oraz zgłaszania nabycia prawa do lokalu.
Formularz - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Zdjęcie w tle

Dostawcy mediów oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Jeżeli przedmiotem transakcji kupna sprzedaży było spółdzielcze prawo własnościowe powstaje obowiązek poinformowania spółdzielni mieszkaniowej o przeniesieniu prawa do lokalu na inną osobę. W tym celu konieczna będzie wizyta w zarządzie spółdzielni. Kopia aktu notarialnego zostaje przesłana do spółdzielni przez notariusza, jednak niezbędne będzie przeliczenie wysokości należnych opłat z tytułu comiesięcznego czynszu. Analogicznie w przypadku prawa własności, niezbędna będzie wizyta  w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.
Odbiór mieszkania wiąże się równocześnie z uporządkowaniem formalności związanych z przepisaniem umów na dostawę mediów (energii elektrycznej czy gazu) na nowego właściciela. W tym celu posłużyć może przygotowany wcześniej protokół zdawczo-odbiorczy, który pozwoli dostawcy mediów uregulować zobowiązania sprzedającego.
Ponadto, o nowym miejscu zamieszkania warto poinformować bank, zakład pracy, uczelnię i inne instytucje, które wymagać będą aktualizacji adresu do korespondencji.
Formalności po nabyciu nieruchomości - Homely Estates - Biuro Nieruchomości - Zdjęcie w tle - Liczniki

Podsumowanie

Formalności związane z nabyciem nieruchomości mogą przyprawić o zawrót głowy. Pozostawiamy ten krótki poradnik w Państwa rękach, by nie umknął żaden ważny element procesu nabycia nieruchomości. Przygotowując się do transakcji, warto zaplanować wszystkie czynności oraz skorzystać z wiarygodnych materiałów. Jako biuro nieruchomości Homely Estates dbamy o bezpieczeństwo całej transakcji, by możliwie szybko zakończyć formalności i móc stworzyć prawdziwy “dom” w nowej lokalizacji.
Zaobserwuj nasze social media i bądź na bieżąco z Homely Estates, a nie przeoczysz kolejnych wpisów na blogu!